Gå til innhod
  • 01. june 2015

Arendal kommune tilrettelegger for bruk av klimanøytrale kjøretøy

Arendal kommune satser offensivt og tilrettelegger for økt energieffektivisering og bruk av klimanøytrale kjøretøy. Kommunen er landets første med klimanøytral drift. Kommunens miljøsatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse.

15_06_Arendal kommune_lading

 

 

 

 

 

 

 

 Offensiv miljøstrategi

Kommunen har satt seg høye miljømål. Det årlige klimaregnskapet viser hvor klimautslippene kommer fra og hvor store de er. Transport står for 65 % av utslippene, og derfor settes det inn tiltak:

  • Bilanalyse av alle kjøretøy, hva de brukes til og hvor langt de kjører. Dette skal gi grunnlag for vurderingen om hvilke biler som kan erstattes med null-utslippsbiler.
  • Arendal Eiendom KF har vedtatt 50 prosent kommunale el-biler innen 2020. Dette gjelder miljøservice, tekniske tjenester og prosjektledergruppen. Når det gjelder biler innenfor bolig- og eiendomsseksjonen er strategien at alle skal være el-kjøretøy.

 

– Arendal Eiendom KF har utarbeidet en detaljert miljøplan og tilrettelegger for el-stasjoner på kommunale formålsbygg. Her er det nå igangsatt en rekke nye installasjoner av ladestasjoner, sier
Ragnhild Hammer, klima- og miljørådgiver i Arendal kommune.

Viser stor handlekraft

Nye elbil-ladere fra Proxll AS i Arendal kommune

Nye elbil-ladere fra Proxll AS i Arendal kommune

I Arendal kommune installeres i disse dager elbilladere til kommunale kjøretøy. Fem ladere er allerede tatt i bruk og ytterligere fem kommunale bygg skal utstyres med ladere. Bosenter,
aldershjem, barnehager og skoler er kommunale bygg med ladere samt bygg for tekniske etater og hjemmesykepleien. Kommunen satser offensivt på økt bruk av ladbare kjøretøy, bl.a. til
hjemmesykepleien, renhold og vaktmestertjeneste. Flere ansatte har også anskaffet elbil, noe som fører til økt behov for lading.
– Vi har valgt Proxll smartladere Type 2 mode3 på alle formålsbygg vi setter ladere på i år. Dette er også valgt av parkeringsetaten i P-hus Torvet pluss nye ladepunkter i toppen av Vestregate. I tillegg kommer 20 ladepunkter i P-hus Torvet som forventes ferdig i løpet av mai. Dette for ikke å få en masse forskjellige type ladere. Vi ser klare fordeler på grunn av servicebruk og vedlikehold. I dag har Arendal Eiendom montert ladepunkter på 12 eiendommer med til sammen 35 ladepunkter, sier Bernt Arvid Danielsen, spesialfagarbeider i Arendal Eiendom KF.
– Arendal kommune har satt seg høye mål om bærekraftig utvikling. De viser også stor handlekraft ved å sette sine mål ut i livet, og viser på den måten vei for mange andre norske kommuner når det gjelder å redusere energiforbruket. Vi er imponert over den kompetansen kommunen innehar på dette området og er en spennende og viktig kunde, vi er veldig stolte over at de valgte våre
ladestasjoner i sin miljøstrategi, sier direktør Rune Langeteig i Proxll AS.

Eget klimaregnskap

– Transport er det området (etter olje) hvor man slipper ut mest CO² i følge kommunens eget klimaregnskap. Kommunen både eier og leaser biler. Vi vurderer hele tiden behovet og benytter
analyser fra Grønn bil og Zero som vi sammenholder med hvilke typer arbeidsoppgaver som egner seg til hvilken biltype. Målet er å redusere antall biler og legge til rette for overgang til el- og hybridbaserte kjøretøy. Vi har også lansert el-sykler til ansatte. Totalt håper vi disse tiltakene vil redusere utslipp og redusere de kommunale utgiftene til fossilt drivstoff, avslutter Ragnhild Hammer.

Fremtidens ladeløsning

I tråd med fremtidens offentlige ladeløsning har Arendal kommune valgt å basere seg på «Mode 3 med type 2 kontakt» for å øke sikkerheten ved lading over 10 A/2,3 kW.
Mode 3-standarden er en sikrere løsning hvor kontroll- og kommunikasjonsboksen på ladeledningen til Mode 2 integreres i ladeuttaket. For et Mode 3 ladepunkt kan du ha fast kabel fra ladepunktet til å plugge inn i elbilen, eller benytte ladekabel med en dedikert elbilplugg i enden. Mye tyder på at pluggen Type 2 også blir valgt av industrien. Mode 3 inkluderer også kommunikasjon mellom ladepunkt og kontrollsystem, noe som igjen for elbillisten kan utnyttes til sanntidsinfo om ladingen av elbilen og tilgjengelighet på ladepunkt. Mode 3 med plugg Type 2 er en fabrikkstandard som også har tatt høyde for kommende elbiler med mulighet for rask lading (f.eks. 32 A 3fas 400 V).

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Ragnhild Hammer, klima- og miljørådgiver i Arendal kommune på telefon: 917 10 388 eller salgdirektør Rune Langeteig i Proxll AS.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies