Gå til innhod
  • 09. june 2016

Trafikktelling

Hvorfor utføre trafikktelling?

Trafikktelling brukes ofte i forbindelse med evalueringer av trafikksikkerhet og når det er behov for trafikkavvikling. Oppdragsgiverne er gjerne kommuner eller Statens vegvesen, men det er en voksende andel borettslag, innleide konsulenter og private som også ønsker å få utført trafikktelling.

Sykkelteller

Sykkelteller

Årsakene for å få utført trafikktelling er mange, men under følger de to vanligste:

  • For å vurdere trafikksikkerheten, herunder fartsgrense, og om sikkerheten til både bilister, beboere og andre som oppholder seg nær vei er riktig ivaretatt.
  • Ved trafikkavvikling, og da spesielt for å få en god oversikt over forventet økning inn på omdirigerte veier og dermed få et grunnlag for å vurdere forsinkelseseffekten dette vil ha for de trafikkerende.

Dette er årsaker som er like gjeldende for kommuner og Statens vegvesen, som det kan være for borettslag og boligeiere. Trafikktelling er nødvendig for alle som trenger dokumentasjon av faktiske trafikkforhold, og nødvendig i en søknad om for eksempel rushtidsbommer eller ønske om permanent trafikkavvikling og omkjøring.

Vi utfører godkjent trafikktelling til forskjellig bruk

Proxll utfører ca. 500 maskinelle tellinger årlig, og vi har for eksempel siden 2006 hatt funksjonskontrakt med Oslo kommune for trafikktellinger. Dette har vi fått til fordi vi fokuserer på miljøvennlige løsninger med lang varighet og kostnadsbesparende løsninger.
Vår erfaring med trafikktelling, sammen med vårt fokus på fleksible løsninger og rapportering med nøyaktighet, gir god og kostnadseffektiv dokumentasjon av trafikkforhold som kan brukes både til interne formål eller som dokumentasjonsgrunnlag. Vi kan utføre trafikktelling for biler, syklister samt fotgjengere på utvalgte steder eller strekninger, og rapportene vil inkludere mengde, sammensetning, fordeling og 85 %-fraktilen (hastigheten 85 % holder seg under).

Trafikktelling gir også grunnlag til påstander som at 600 færre biler på E18 inn mot Oslo vil fjerne køene.

Radartelling

Radartelling

Ønsker du et tilbud på trafikktelling i vår regi? Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies