Gå til innhod

Bommer og barriereløsninger

Elka ES50 Bom med magnetstøtte Elka ES50 Bom med magnetstøtte

Veibommer og barriereløsninger er viktige hjelpemidler for å styre trafikk og begrense ferdsel. Proxll leverer alle typer veibommer og tilhørende produkter som benyttes for å begrense eller avgiftsbelegge tilgang til et angitt område.

Bruksområder for bommer og barriereløsninger er for eksempel:

 • Borettslag
 • Fjellveier
 • Vareutsalg
 • Motorveier
 • Tunneler
 • Parkeringshus
 • Bedrifter
 • Industriområder
 • Havner og Marinaer
 • Veier med adgang kun for buss
 • Omdirigeringer av kjøremønster

 

Bom ved borettslagDet legges stor vekt på dialog med kunden for å oppnå et optimalt resultat tilpasset brukernes behov. Vi tilbyr åpne løsninger, som sikrer at leveranser fra Proxll kan integreres i henhold til dagens og fremtidens behov.

Veibom og barriere-løsningene kjennetegnes av driftssikre og værbestandige produkter beregnet for nordiske forhold. Bommene kan monteres enkeltstående, eller som en del av et helhetlig system med ulike former for adgangskontroll, betalingssystemer og kommunikasjon med overordnet datasystem. Veibom og barriere-løsningene dekker alle behov fra enkle installasjoner til større og mer komplekse anlegg. Alle våre bommer og barrierer har fokus på høy sikkerhet og brukervennlighet.

Spesialbommer

Våre løsninger for veibommer langs motorvei og i forbindelse med tunneler benyttes til å styre trafikken samt til å skape optimal fleksibilitet ved vedlikehold, ulykker og lignende. Bomanleggene styres i de fleste tilfeller av veitrafikksentralen ved hjelp av kameraer og detektorer. Proxll leverer bommer med armlengder fra 1 til 15 meter. I vårt sortiment finnes også veibommer og spesialbommer i komplett syrefast stål (AISI 316) beregnet for ekstreme klimatiske forhold.

Vi skreddersyr bomløsninger etter ditt behov.

Bom motorvei / tunnel
Bom motorvei / tunnel
Bom tunnel – Leddet
Bom tunnel – Leddet

Motorvei bom

Motorvei veibom

Bomanlegg for fjellveier

De fleste bomanlegg som brukes på private veier baserer seg på pengekasser eller lignende ordninger. Dette virker tilsynelatende bra, men kontroller avdekker et stort antall passeringer hvor det ikke betales noen avgift. Ved å investere i et automatisk fjellveisystem, forhindrer man at brukere av veien ikke gjør opp for seg. Systemet øker inntektsgrunnlaget som senere skal dekke de investeringer en gjør i veien eller området.

bom-ved-fjellvei

Veibom ved fjellvei

 

AutoPASS / veiprising

Proxll er spesialisert innen installasjon, support og 1. linje service for AutoPASS-anlegg, og drifter per i dag over 60 anlegg i Norge.

Proxll servicesenter er ansvarlig for den daglige fjernovervåkingen av anleggene og håndterer alle utrykkinger som gjelder driftssituasjoner og vedlikehold.

AutoPASS

AutoPASS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrig Informasjon

Informasjon om bomåpnere i Oslo

 

 

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies