Gå til innhod
  • 10. december 2015

Bom sikrer adgang til Clear Channel

Proxll har nylig montert bom av typen Proxll D6, som er Proxlls egenutviklede bomløsning, hos Clear Channel i Tvetenveien i Oslo. Bommen står åpen på dagtid og har ellers kontrollert innkjøring og automatisk utkjøring.

Mobilt åpnesystem

Rundt 70 ansatte hos Clear Channel har tilgang til bommen ved hjelp av det mobile åpnesystemet Cyber Key. Systemet har GSM-styring som gir brukeren mulighet til å åpne bommen ved å ringe CyberKey. Det medgår ingen tellerskritt ved oppringingen og det er dermed kostnadsfritt for brukeren.

En bomløsning av denne typen sikrer ønsket område samtidig som det gir definerte brukere adgang på en fleksibel og enkel måte.

Les mer om Proxlls bomløsninger eller kontakt prosjektleder Morten Aag for mer informasjon.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies