Gå til innhod
  • 28. february 2014

Bomanlegg i Bjørvikatunnelen

Utfordringen:
Bommenes primæroppgave er å sperre tunnelen/områder når det oppstår hendelser, ulykker eller vedlikehold.

Løsningen:
Bommene er spesialutviklet for kunden, som er Oslo kommune. Bommene er en del av et system med kjørefeltsignaler og dynamiske skilt som styres fra Veitrafikksentralen (VTS). I alt ble det levert 25 bommer i en kontrakt på 1,65 millioner kroner.

Løsningen ble utviklet gjennom et samarbeid mellom leverandør, kunde og Proxll AS.

Anlegg: Bjørvikatunnelen, Oslo
Kunde: Oslo kommune
Årstall: 2009-2011

Bjørvikatunnelen i Oslo der Proxll har levert bomanlegg.

Bjørvikatunnelen i Oslo der Proxll har levert bomanlegg.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies