Gå til innhod
  • 26. june 2015

Bomåpnere

Hvorfor installere et bomanlegg med bomåpner?
Det er ulike årsaker til at offentlige og private aktører investerer i bomanlegg.

  • Begrense trafikkmengden i hele eller deler av døgnet
  • Bedre fremkommeligheten for kollektivtransport, utrykningskjøretøy e.l
  • Sikre private områder mot uvedkommende (eks i borettslag eller industriområder)


En bomåpner sikrer rask og effektiv tilgang til de regulerte områdene for de som skal ha tilgang.

buss-bom-bomåpner

Bussen kan enkelt passere bommen. Med bomåpner montert i frontruten åpnes bommen automatisk når bussen nærmer seg.

Kollektivtransport
Oslo kommune benytter bommer for å bedre fremkommeligheten for blant annet kollektivtransporten. For å sikre effektiv passering for disse er blant annet alle busser utstyrt med bomåpner i form av brikke i frontruten slik at bommen åpnes automatisk når bussen nærmer seg.

 

Private bomanlegg i borettslag o.l
For å sikre at uvedkommende ikke kommer inn på privat område investerer stadig flere borettslag i eget bomanlegg. For å sikre effektiv passering for beboere og ikke minst for utrykningskjøretøy er bomåpner med ID-nummer benyttet.

bom-borettslag

Svarttjern borettslag i Oslo har installert bom med bomåpner

 

Rask tilgang for politi, brann og ambulanse
For å sikre rask tilgang for nødetatene til områder som er regulert med bommer er alle ambulanser, brann- og politibiler i Oslo utstyrt med bomåpner (Oslobrikken). Brikkene som benyttes på de kommunale bommene er også definert i de private adgangssystemene.

 

Mer informasjon om bomåpnere i Oslo

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies