Gå til innhod
  • 14. january 2014

Bomsystem til Gudvangatunnelen og Folgefonna-anlegget

Proxll har nylig levert to nye bomanlegg på Vestlandet. Etter brannulykken i Gudvangatunnelen i sommer, blir det nå foretatt en oppgradering av tunnelanlegget. I forbindelse med denne oppgraderingen leverer Proxll i samarbeid med Trafsys et bomsystem med styringsbommer i inn- og utkjøring av tunnelen. Mesta har hatt ansvar for montering og idriftsettelse.
– Dette blir et effektivt hinder i tilfelle hendelser. Bomsystemet har overordnet styring fra veitrafikksentralen i Bergen, men kan også enkelt styres lokalt, sier prosjektleder Morten Aag hos Proxll.
Proxll har også levert bom til adkomstveien til sommeranlegget på Folgefonna. Bommen er tilknyttet betalingsautomat for mynt og kort og drives av grunneierne i området. – Det er vår svært dyktige tekniker og anleggsleder Stein Fidje som har stått for gjennomføring og idriftsettelse av leveransen. Jan Hennestad har tatt seg av test av styreskap, abonnementet, adgangssystem og fjernstyring, sier Morten Aag.

Nytt bomanlegg i Gudvangatunnelen

Nytt bomanlegg i Gudvangatunnelen

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies