Gå til innhod
  • 25. november 2014

Brannpostskilt gjør det lettere å tilfredsstille kravene

Det er flere krav som følger når brannposter skal monteres. For det første skal alle brannposter som manuelle meldere, brannslanger, brannslukningsapparater og brannpanel merkes med standardiserte skilter. Dette er blant annet et krav i Arbeidsmiljøloven. I tillegg til merking skal også brannpostene belyses og kravet er 5 lux vertikal belysning.

FireLED er et brannpostskilt med ledelys som både markerer og belyser brannpostene etter kravene. Med denne armaturen får man med andre ord dekket alle krav ved brannposter med kun ett produkt. FireLED har valgbar funksjon for skiltlyset og kan stilles på enten stand-by eller kontinuerlig status. Ledelyset vil alltid være stand-by og kan dimmes 50 %.

 

FireLED brannpostskilt

FireLED brannpostskilt

FireLED informasjon og mer om krav og standarder.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies