Gå til innhod
  • 11. january 2016

ENØK Sporvekselvarme – i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Sporvekselsvarme bruker unødvendig mye energi

Sporveksler tillater tog, bane og trikk å skifte spor, og benyttes flittig for alle skinnegående transportmidler i Norge. Norge er dog til tider et kaldt land, og for å sikre at sporvekslene fungerer er det installert elektrisk oppvarming i vekselen. Dersom denne varmen ikke styres fornuftig vil varmeanleggene bruke mye mer energi enn nødvendig. Til dels vil det også være slik at man i gamle anlegg risikerer at varmen blir stående på også om sommeren og pøse ut energi.

Dette trekker mye strøm, og jo mer av strømforbruket som kan kuttes i Norge med smartere løsninger, jo mindre strøm vil vi være avhengige av å importere fra mer urene energikilder enn våre egne.

Spar opp til 75 % av strømforbruket til sporvekselsvarme med ett enkelt bytte

Å skifte ut varmesystemet i sporvekslene er omfattende, men å skifte ut styringsenheten som skrur på sporvekselsvarmen er en enkel operasjon. Vi har styringsenheter som tillater GSM-styring for sporvekselsvarme – noe som gjør at en tekniker fra en sentral kan styre når sporvekslene behøver oppvarming, og også når de ikke gjør det.
Med denne løsningen på plass sparer man fort 75 % av den energien man før brukte, og med tanke på hvor mange sporveksler vi har langs norske skinner blir dette fort veldig omfattende mengder strøm som kan spares inn.

Smarte systemer for sporvekselsvarme gir også mindre forsinkelser

Sporveksler som fryser til fordi kuldegradene sniker seg inn på tider man ellers ikke forventer dette, bidrar i dag til flere forsinkelser. Som regel er det fort gjort å utbedre, men med dagens systemer krever altså dette at en tekniker fysisk besøker sentralen som skrur på sporvekselsvarmen – og dette tar selvfølgelig mer tid enn om en tekniker fra en sentral kan utføre dette.
Vi i Proxll ønsker å bidra til en mer grønn hverdag gjennom klimavennlige løsninger og en grønn ideologi i vår utvelging av våre produkter. Les gjerne mer om våre produkter her.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies