Gå til innhod
  • 01. july 2013

Ensidig og feil bruk av ledesystem for rømning gir lavere sikkerhet i bygg

Bransjefnoralarm_nødlys_1oreningen Noralarm, som Proxll er en del av, har sendt brev til kommunal- og regionaldepartementet der de blant annet fremstiller sin posisjon om ordlyden i VTEK10 (veiledningen til TEK10) der NS3926 fremstår som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ledesystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 1838 og NEK50172, som er en velprøvet sikkerhetsmessig langt bedre løsning. Noralarm ønsker med dette å fremme en bedre og mer riktig balanse mellom bruk av etterlysende og elektriske nødlyssystemer. Noralarm har hatt flere møter med blant annet DIBK uten at dette har gitt resultater og

Bjørn Erik Bimanhenstiller derfor om et møte med kommunal- og regionaldepartementet for å fremme en løsning.
Det er viktig å vurdere hvilken løsning som er sikkerhetsmessig best for ditt bygg ved prosjektering av nødlys, sier markedssjef for nødlys i Proxll, Bjørn Erik Biman.

 

Brevet er gjengitt i sin helhet her

 

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies