Gå til innhod
  • 25. june 2014

Mange viktige erfaringer fra Eliaden

– Jeg har aldri fått så mange positive tilbakemeldinger fra utstillerne. Vi har utviklet messekonseptet for å gi både utstillere og besøkende et best mulig utbytte av Eliaden. De korte timelange seminarene i samarbeid med utstillerne har vært vellykket. På mange av dem har det vært veldig godt besøk. De besøkende forventer ikke bare å treffe hverandre, men også å få et godt faglig utbytte, sier Nils-Erik Magnell,  prosjektdirektøren for  Eliaden, til tross svak nedgang i antall besøkende.
– Fra Proxlls side er det viktig å få frem at årets Eliadedeltakelse ga oss mange viktige erfaringer.  Den viktigste erfaringen vi tar med oss er å fremheve og synliggjøre budskapene våre godt nok. Dette er også en kontinuerlig del av prosessen rundt vår budskapsformidling. Vi fikk formidlet fag og teknologi på en god måte. Selv om vi ikke kom helt i mål med våre forventninger, synes jeg vi sitter igjen med viktige resultater som vi skal ta mye lærdom av i tiden fremover. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle kunder, partnere og venner av Proxll som var innom standen vår, sier messeansvarlig i Proxll,  Tom Kjetil Jahrmann, direktør forretningsutvikling og eksport.
godt-besøk-eliaden

Proxlls stand var godt besøkt under Eliaden

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies