Gå til innhod

Utvikling av «Hofgaard»-maskinen

K.F. Oppegaard engasjerer firmaet i et forskings- og utviklingsprosjekt for anvendelse av elektromagnetisk regnemaskin, den såkalte «Hofgaard-maskinen», til fakturering, regnskap, kartotek m.m.

Tilbake til toppen Personvern