Gå til innhod

Anlegg nr. 10.000 tilknyttes «Pro-Heat»

Anlegg nr. 10.000 tilknyttes «Pro-Heat» som er Proxll sitt totalkonsept for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av varmeanlegg. Konseptet har en gjennomsnittlig energibesparelse på 60 %.

Tilbake til toppen Personvern