Gå til innhod
  • 20. february 2014

Hurtiglader


PROXLL-RAPTION 50

er designet for bruk i offentlige miljøer, som byområder, kjøpesentra, flyplasser, bensinstasjoner, etc., og for privat bruk, som f.eks. flåtekunder, taxiholdeplasser, etc. der kjøretøy krever tilstrekkelig lading på under halvtimen.

Konseptdesign

Det settes krav til design av utstyr som befinner seg i det offentlige rom. Dette gjelder ikke minst ladestasjoner for elbiler. Det er lagt stor vekt på estetikk i utformingen av Raption 50, og dens elegante og robuste design gjør den ideell for plassering i ethvert miljø.
«State-of-the-art» modulær kraftteknologi gir maksimal oppetid!

Servicebehov

Modulær kraftteknologi sikrer høy oppetid.
Ved modulfeil vil laderen fortsatt kunne lade fra resterende
moduler.
Automatisk lås i kontaktholderne reduserer skade på kontaktene og gir
forlenget levetid og lavere driftskostnader.

 
 

– Lavt energiforbruk oppnås ved høy virkningsgrad.
– Åpning i front, forenkler installasjon, service og vedlikehold.
– Arealeffektiv, kan plasseres nær vegg eller eller avgrensning, eller 2 ladere rygg mot rygg.
– Modulær arkitektur gir skalerbarhet (eksempelvis fra 25kW til 50kW).
– Innebygd down-light-lys gjør det enkelt å lokalisere ladeuttakene og å lese brukerinstruksjonen.
– Tilgjengelighet for funksjonshemmede i samsvar med internasjonale standarder.
 

Datablad:

PROXLL-RAPTION-50

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies