Gå til innhod
  • 20. februar 2014

Hurtiglader

TRIO_Proxll

For å utvide rekkevidden for bruk av elbil kreves det lading langs veien med høye strømeffekter og kort ladetid. Typiske plasser for slike installasjoner kan være på bensinstasjoner, spisesteder, rasteplasser, innfartsparkeringer, bykjerner og på strategiske plasser i korridorer mellom byer eller spesielle destinasjoner.

Ladestasjoner langs veien og på offentlige plasser stiller spesielt høye krav til driftssikkerhet og robusthet mot krevende klimatiske forhold og vandalisme. Det er også vesentlig å ivareta en god oppfølging og vedlikehold av slike installasjoner for å sikre en god og trygg opplevelse for brukerne.

Ladestasjonene kan monteres enkeltstående, eller som en del av et helhetlig system med ulike former for adgangskontroll, betalingssystemer og kommunikasjon med overordnet datasystem. Løsningene dekker alle behov fra enkle installasjoner til større og mer komplekse anlegg.

Les mer om våre ladeprodukter her:
Ladestasjoner for elbil brosjyre 2014-15

 

Datablad:
Hurtiglader Trio

Tilbake til toppen Personvern