Gå til innhod
  • 28. june 2016

Hva er nødlys?

nødlys_hva er nødlys_artikkelbilde

Betegnelsen nødlys benyttes for alle typer lys med alternativ strømkilde som tenner ved nettutfall. Det finnes ulike typer nødlys.

Markeringslys

Permanent lyskilde som belyses eller gjennomlyser markeringsskilt. Dette skal alltid være synlig uansett hvor man befinner seg i rømningsveien.

Ledelys

Nødlys som tenner automatisk ved nettutfall og som gir tilstrekkelig lys for og i rømningsveien

Antipanikklys

Nødlys for bruk i større, åpne arealer med udefinerte rømningsveier som for eksempel lager- og idrettshaller.

Eksempel på markeringslys, ledelys og antipanikklys

Eksempel på markeringslys, ledelys og antipanikklys

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies