Gå til innhod
  • 06. july 2016

Hva er trafikktelling?

 

 

trafikktelling_karusell_1

Trafikkvolum er et viktig parameter i arbeidet med trafikksikkerhet og trafikkavvikling. I dette arbeidet er det viktig med god kunnskap til blant annet:

  • trafikkmengde
  • sammensetning av trafikk
  • fordeling av trafikk

Når vi foretar en trafikktelling får du informasjon om disse punktene. Proxll foretar flere ulike typer trafikktellinger som gir grunnlag for eventuell tiltak i trafikkavviklingen. Vi leverer tjenester og installerer både midlertidige og permanente tellepunkter for alle typer trafikk:

 

Våre kunder er blant annet Oslo kommune, Drammen kommune, Statens vegvesen, konsulenter, borettslag og private.
Proxll har siden 2006 hatt funksjonskontrakt med Oslo kommune på trafikktellinger.

I våre tellinger har vi stort fokus på

  • Nøyaktighet
  • Fleksibilitet
  • Lang levetid
  • Enkel bruk
  • Kostandsbesparelser for våre kunder
Tilbake til toppen Privacy policy and cookies