Gå til innhod
  • 27. february 2014

ISO 9001

ISO 9001 er den vanligste og internasjonalt mest anerkjente standarden som stiller krav til hvordan organisasjonen sikrer at produktene eller tjenestene holder en stabil kvalitet over tid. Standarden gjelder for alle produkt- eller tjenesteleverandører.

De fleste virksomheter er avhengig av at kundene har tillit til at produktene og tjenestene de leverer holder den kvaliteten de forventer.

Hvorfor sertifiserer Proxll sitt kvalitetssystem?

  • Vi ønsker å synliggjøre at vår virksomhet er kvalitetsbevisst og at vi setter kunden i fokus.
  • Vi ønsker å bevisstgjøre vår egen organisasjon omkring arbeidsprosessene i virksomheten.
  • Vi ønsker å skape et grunnlag for å forbedre og effektivisere arbeidsprosessene.
  • Vi ønsker å la en uavhengig tredjepart vurdere styringssystemet opp mot en anerkjent standard.


Sertifikat Proxll ISO9001

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies