Gå til innhod
  • 03. october 2012

Jobbstafetten 2012

Som en IA-bedrift er Proxll deltaker i prosjektet Jobbstafetten.isabel

Jobbstafetten er en mulighet for unge med nedsatt funksjonsevne til å komme seg ut i arbeidslivet. Jobbstafetten prøver ut dette i praksis ved å utplassere ungdom med ulike funksjonsnedsettelser i forskjellige bedrifter for en uke.

Målet med Jobbstafetten er å vise at unge med nedsatt funksjonsevne er verdifulle ressurser for arbeidslivet, og trenger bare litt tilrettelegging hos arbeidsgiveren for å kunne bidra.

Vi i Proxll har Isabel Engan utplassert hos oss denne uken. Hun er blind, og studerer til daglig sosialt arbeid ved Diakonhjemmet Høgskole.

Hun er en aktiv pc-bruker, og kan bidra med ordreregistrering og andre administrative oppgaver, som er en stor del av hverdagen for de som jobber i resepsjonen, hvor hun har tilbragt mesteparten av tiden så langt.

Vi er stolte over å ha fått denne muligheten, og er veldig glade for å ha Isabel på besøk hos oss.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies