Gå til innhod
  • 06. july 2016

Kjøretøytelling

Utstyr for telling av kjøretøy

Telleapparatene viser data som

  • hastighet
  • luketid
  • lengdeklasser
  • mengde
  • 85 %-fraktilen

Innhenting av

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies