Gå til innhod
  • 07. may 2013

Kraftig vekst for grønn teknologi

Proxll økte i fjor omsetningen med 24 prosent, til vel 216 millioner kroner. Resultatmessig ga dette et overskudd på 12 millioner. Den kraftigste veksten kom innen sporvekselvarme for jernbane og ladestasjoner for elbiler.


geir_kvifte_elbil-250x193Grønne løsninger har størst vekst

Bedriftens industriavdeling, som blant annet leverer varmeelementer til Jernbaneverkets sporvekslere, var den som opplevde den kraftigste veksten. Innenfor vår avdeling for samferdsel har vi også hatt en klart positiv utvikling. Prosjekter i forbindelse med utbygging og vedlikehold av betalbar vei, har vært viktige for oss, og styres nå via vårt kontrollsenter ved kontoret på Helsfyr. Et annet satsningsområde som bør fremheves er leveranser knyttet til CO2-reduserende tiltak som ladestasjoner til elbiler og strømregulerende løsninger for gatebelysning. Her vil jeg trekke frem Oslo kommune som en viktig pådriver og samarbeidspartner, sier administrerende direktør Geir Kvifte.

Lavere strømforbruk og mindre belastninger for arbeidsmiljøet
– Våre øvrige avdelinger, sikkerhet og verktøy, har levert gode resultat, og har gjennom året lansert en rekke nye innovative produkter med en klar miljøprofil. Gode eksempler på dette er vår bevisste satsing på LED-lys i nød- og ledelysarmaturer, samt elektriske verktøy fra Panasonic som gir mindre belastninger for arbeidsmiljøet og lavt strømforbruk gjennom ny batteriteknologi, oppsummerer Kvifte.
– Imidlertid er vi i en globalisert verden og konkurransen fra store utenlandske aktører er stor. Vi ser at i de fleste tilfellene er det prisen som veier tyngst når blant annet offentlige oppdrag skal tildeles. Det hindrer nyutvikling og gir negative konsekvenser i form av pressede priser og manglende kontinuitet på leverandørsiden. Proxll ønsker i større grad å kunne ta del i disse prosjektene for å sikre utvikling av løsninger, verdiskaping og vekst, avslutter Geir Kvifte.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies