Cxense Display Gå til innhod
 • 05. march 2014

Krav og normer for nødlys

 

Hvilke bygninger har krav om rømningslys?

 • I bygninger i risikoklasse 1-4 med flere enn to etasjer anbefales bruk av nødlys.
 • I alle bygninger i risikoklasse 5 og 6.
 • I deler av bygning som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng.

Boliger plasseres normalt i risikoklasse 4 men dersom beboere ikke er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet uten assistanse plasseres bygget i risikoklasse 6.

Hvor i bygget skal det være nødlys?

 • Markeringslys plasseres over alle dører i rømningsveien.
 • Markeringslys plasseres ved alle retningsendringer.
 • Det skal minimum være to nødlys i hvert område der det er påkrevet. Slik unngår man å ende i totalt mørke dersom en av nødlysene skulle skvikte.
 • Man skal kunne se minimum ett markeringslys uansett hvor man befinner seg i rømningsveien.
 • Ledelys plasseres utenfor hver nødutgang til friluft og skal lyse opp hele veien til et sikkert sted.
 • Ledelys skal gi minimum 5 lux på førstehjelpsposter, brannvernutstyr og varslingspunkter.

 

Leseavstand på markeringslys
For leseavstand på markeringslys gjelder følgende formel: d=SXP

P=skilthøyde
S=konstant, dvs 100 ved eksternt belyste skilt og 200 ved gjennomlyste skilt.

Alle markeringslys fra Proxll er gjennomlyste.

beregne-leseavstand-nødlys

Beregning av leseavstand for nødlys

Ledelys

 • Er normalt ikke tent men tenner ved svikt i lokal tilførsel/belysning.
 • Skal gi tilstrekkelig lys i rømningsvei, minimum 1 lux i senterlinjen.
 • Skal gi minimum 0,5 lux i områder uten definerte rømningsveier som f.eks store rom og åpne områder.

 

Dokumentasjon, loggføring og testrutiner
Alle nødlysanlegg skal ha loggbok for nedtegnelser av rutinekontroller, tester, feil og mangler samt eventuelle utbedringer.

Daglig:
Indikator for den sentrale kraftforsyningen skal inspiseres visuelt for korrekt funksjon (visuell kontroll).

Månedlig:
Simulering av nettutfall i en periode tilstrekkelig lang nok for å kontrollere at armaturene fungerer som tiltenkt. Maks tidsforbruk for tekst skal være 1/4 av systemets totale driftstid (funksjonstest).

Årlig:
Utføres som ved månedlig test med for hele nøddriftperioden, normalt 1 time, slik at batterienes fulle kapasitet blir testet (funksjonstest med utladning).

 

Loggboken skal inneholde følgende:

 • Dato for idriftssettelse av systemet inklusive eventuelle sertifikater relatert til endringer.
 • Dato for hver periodiske inspeksjon og test.
 • Dato og kortfattede detaljer vedrørende hver service, inspeksjon og testing som er utført.
 • Dato og kortfattede detaljer vedrørende eventuelle feil og utbedringer som er utført.
 • Dato og kortfattede detaljer vedrørende eventuelle endringer av nødlysinstallasjonen.
 • Hovedkarakteristikk og virkemåte av automatisk testutstyr dersom dette anvendes.

 

loggbok-nødlysanlegg

Det er krav om loggføring av alle nødlysanlegg. Loggbok elnr: 6600146

Drift og vedlikehold:
I tillegg til overnevnte tester er det nødvendig å utføre vedlikehold av anlegget for at det skal fungere som beregnet. Dette vil blant annet si at man holder armaturene rene for å opprettholde lysutbytte, skfiter lysrør hvert år (8 W lysrør har normalt 1 års levetid) og at armaturene blir visuelt kontrollert for skader etc.

*I henhold til NS EN 1838, NEK EN 50171 og 50172.

Ønsker du pris på serviceavtale? Kontakt gjerne vår servicesjef Oddvin Eriksen, send oss en e-post eller ring 22 08 81 00.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies