Gå til innhod
  • 02. march 2015

Kvifte går av med pensjon

Administrerende direktør Geir Kvifte går av med pensjon etter 20 år i Sønnico/Proxll med virkning fra 1. mars 2015.

geir-kvifte

Geir Kvifte går av med pensjon

Kvifte har egentlig sittet på overtid siden juli 2013 som i utgangspunktet var avtalt tidspunkt for hans pensjonering. Etter ønske fra familien Cappelen, som på det tidspunktet var midt i en fisjonsprosess mellom selkapene Proxll AS og M25 Industrier AS, valgte Kvifte å fortsette.

Fisjonen er nå gjennomført og Pontus Cappelen har ønsket å komme nærmere driften i Proxll AS samtidig som Kvifte ønsket å trappe ned. – Jeg er svært tilfreds med at Pontus nå går videre som eneeier og tar ansvaret for å utvikle selskapet videre, uttaler Kvifte.
Geir Kvifte vil fortsette å representere Proxll AS i NHO-systemet hvor han vil beholde sine posisjoner.

– Det er med forventninger jeg ser fremover, både med hensyn til Proxlls utvikling og min nye rolle som aktiv pensjonist, sier Kvifte.

Fra 1. mars er Jørn Clausen innvalgt som ny styreleder i Proxll og vil inneha rollen som arbeidende styreleder. I praksis betyr dette at han inntil videre også vil fungere som adm. direktør i selskapet. Clausen vil rapportere direkte til Pontus Cappelen.

 

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies