Gå til innhod
  • 06. may 2016

Miljøaspekt no. 3

Proxll skal markedsføre og utvikle produkter og tjenester som fremmer bruk av sykkel.

miljøaspekt_3_artikkelbildeMiljøaspekt

Partikkelutslipp lokalt, CO2-utslipp og støy

Miljøpåvirkning

Stor

Forbedringsmulighet

Synliggjøre bruk av sykling ved etablering og synliggjøring av telleresultater fra sykkeltellere. Servicestasjoner og systemer for avstengning av områder for biltrafikk.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies