Gå til innhod
  • 01. february 2016

NGC-20 overvåkingsenhet for varmeanlegg

 

NGC-20Med overvåkingsenheten NGC-20 får man en komplett og selvgående EX-godkJent termostat for overvåking og regulering av varmeanlegg. Enheten har alle nødvendige overvåkingsfunksjoner innebygget, slik som spenningsverdier, temperaturer, strømtrekk, spenningsfrafall, jordfeil og brudd på sensorer.

 

Fordeler ved installering av NGC-20:

•Få full kontroll over anlegget uten å måtte installere en rekke komponenter
•Fjernavlesing av temperaturer og alarmer
•Kalibrering ved hjelp av trådløs EX-godkjent fjernkontroll
•Økt sikkerhet
•Enkelt brukergrensesnitt
•Trinnvis installering etter behov

Kontakt Lasse Olsen eller ring 22 08 81 00 for mer informasjon.

Datablad

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies