Gå til innhod
  • 10. february 2016

Nødlys og forskjellige områder de bør installeres

Det er alltid anbefalt å installere nødlys

Er du usikker på om eksisterende eller nytt bygg er underlagt krav om nødlys, bør første stopp være hos Statens byggtekniske etat for å avdekke risikoklassifisering. Bruksområdene for forskjellige bygg i kombinasjon med bygningsoppsett og bruksområder påvirker hvilken risikoklassifisering en bygning vil få, og dermed også om det er pålagt å installere nødlys.

installering_nødlys_artikkelbilde2

Oppsummert gjelder følgende for nødlys:

  • Er bygning i risikoklasse 5 eller 6 er det påbudt med nødlys.
  • Bygningsmasse under terreng som er offentlig tilgjengelig har påbud om nødlys uavhengig av risikoklasse.

 

Selv om det ikke er pålagt er det også anbefalt praksis at alle bygninger i risikoklasse 1 til 4 med over to etasjer også installerer nødlys. Boliger plasseres som regel i risikoklasse 4, men om det er beboere som ikke er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet uten en form for assistanse, skal bolig også plasseres i risikoklasse 6, og dermed ha påbud om nødlys. Korrekt oppsatt nødlys- og øvrig varslings- og slukkeanlegg er også noe forsikringsselskap belønner med lavere forsikringspremier.

Områder i bygning hvor nødlys skal installeres

Gitt at bygningsmassen ligger i risikoklasse 5 eller 6 skal nødlys installeres på følgende steder:

  • Markeringslys skal plasseres over alle dører i rømningsvei.
  • Markeringslys skal plasseres ved alle retningsendringer i rømningsvei.
  • Minimum to nødlys skal være installert i påkrevde områder i tilfelle ett nødlys svikter.
  • Ett markeringslys skal være synlig uansett hvor i rømningsveien man befinner seg.
  • Ledelys skal plasseres både utenfor og i nærheten av hver nødutgang til friluft.
  • Ledelys skal plasseres i nærhet av førstehjelpsposter, brannvernsutstyr og øvrige varslingspunkter.

 

I Proxll har vi smarte sentraliserte og desentraliserte løsninger for nødlysanlegg, og enkelte batteriarmaturer med trådløs kommunikasjon kommer også  med 10 års garanti og forventet levetid på batteriet på 10 år. Våre anlegg er også basert på LED-teknologi og utstyr kan leveres med selvdiagnose for å effektivisere service og vedlikehold og ikke minst redusere utgiftene.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies