Gå til innhod
  • 18. june 2015

Oppgradering av varmekabelanlegget på Borregaard

Prosjektet er det største enkeltprosjektet innen Proxlls virksomhet for industriell elektrovarme på flere år.

 

varmeanlegg-borregaard

Torbjørn Isebakke hos Borregaard sammen med Kim Rammen, prosjektleder hos Proxll AS.

Proxll har installert og levert varmekabel og isolasjon til TKL-prosjektet (TKL er betegnelsen på en prosess hvor tykk lut endres til pulverisert tilstand) til Borregaard, med en kostnadsramme på over tre millioner kroner.

Proxll har hatt totalansvaret for varme og isolasjon, og fungert som mellomleddet med faglige godt kvalifiserte montører og ledere som hele tiden har jobbet ut fra et fremtidsrettet perspektiv. På den måten er det mulig å avdekke eventuelle feil og mangler som måtte oppstå i anlegget.

I prosjektet har man fått fram pionerløsninger på smart design av varmekabelanlegg, som viser at varmeanlegg er i stadig utvikling. For Proxll har det vært avgjørende å kunne sette seg inn i kundens ønsker og krav. Dette har resultert i forbedringer og nye løsninger.

– Ved hjelp av testanlegg, blant annet ute hos våre industrikunder, har vi kunnet gjennomprøve løsningene før de ble satt ut i reelle omgivelser. Dette har gitt viktige bidrag og resultert i innovative løsninger.  En av utfordringene på dette prosjektet var de lange lengdene som strekker seg opp mot 600 meter rør. Ved å bruke tilførsler fra begge sider av røret, samt montering av servicepunkter for lettere tilgang ved en eventuell feil på varmekabelen, har vi løst mye av utfordringene knyttet til lange rørlengder, sier prosjektleder Kim Rammen i Proxll AS.

– Ved bruk av Klauke pressverktøy med spesialløsninger til varmeproblematikk, klarte vi å løse sentrale utfordringer med varm/kald skjøting av varmekablene. Ved å designe varmekabelanlegget konservativt med “worst case”-tankesett, er anlegget dimensjonert for kuldegrader ned mot -30 °C, og vindstyrke på 20 meter per sekund vind rett på rør samtidig som vi kan ha en jordfeil på en av strengene, skal vi fortsatt klare å holde 60 °C på væsken (LUT) i rørene, dette er kompetansekraft i praksis avslutter Rammen.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies