Gå til innhod
  • 01. december 2015

Optisk røykvarsler

Optisk røykvarsler oppdager branntilløp raskere

røykvarslerNorge ligger i verdenstoppen når det gjelder antall branner i forhold til innbyggertallet, og dessverre mister altfor mange livet som følger av brann i vårt langstrakte land. Ulmebranner er faktisk den mest vanlige branntypen i Norge, og ved denne typen brann utvikler det seg farlig røyk som ofte gjør at utsatte personer sovner inn.
Det er derfor veldig viktig å velge riktig røykvarsler. I essens finnes det to typer røykvarslere:

  • Ionisk røykvarsler
  • Optisk røykvarsler

 

Optiske røykvarslere har blitt mer populære de senere år, og er oftest den typen røykvarsler man finner i boligalarmpakker. Årsakene til dette er flere, men primærårsaken er at en optisk røykvarsler oppdager ulmebrann mye raskere enn en ionisk røykvarsler – og dette redder liv.

Optiske røykvarslere holder lenger

Og da tenker vi ikke på batteriet, det må fortsatt byttes regelmessig. Ioniske røykvarslere drives av et radioaktivt stoff kalt Americium. Dette sender ut en radioaktiv stråle, og når denne treffer en gasskilde blir dette stoffet positivt ladet og trekkes mot en negativt ladet plate. Når disse treffer hverandre føres strøm igjennom og røykvarsleren begynner å ule. Fordi stoffet som driver røykvarslere er radioaktivt, så er det strenge krav til materialet for at det ikke skal utgjøre en helserisiko. Det radioaktive materialet i ioniske røykvarslere vil derfor bryte ned over tid, og effekten vil være helt borte i løpet av 10 år. Dette medfører dessverre at effekten på ioniske røykvarslere forsvinner over tid.
Dette er ikke en utfordring med optiske røykvarslere. De bør fortsatt byttes helst oftere enn hvert tiende år, men så lenge batteriet byttes vil ikke en optisk røykvarsler tape effekt over tid slik en ionisk røykvarsler gjør.

Husk røykvarslerens dag 1. desember!

Den 1. desember hvert år faller røykvarslerens dag. Vi anbefaler å benytte denne dagen til å bytte batteriene i alle røykvarslere, og bytte de ut dersom de nærmer seg ti år. Det er også smart å støvsuge eller blåse ut støvpartikler når man først håndterer røykvarsleren.
Skal du bytte røykvarsler anbefaler vi deg å velge optisk røykvarsler!

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies