Gå til innhod
  • 28. april 2016

Bommer gir økt sikkerhet til Ringveg vest

Proxll AS har levert bomanlegget til 2. byggetrinn av veiprosjektet Ringveg vest i Bergen som nylig ble ferdigstilt. Veiprosjektet i Bergen er en del av Bergensprogrammet og gjennomføres i samarbeid mellom Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune. Prosjektet hadde oppstart i 2006 og omfatter 10 kilometer vei, hvor 8 km består av tunneler. Leveransen fra Proxll består av totalt 16 bommer hvor 14 av disse er vertikale mens de to resterende er horisontale bommer.

proxll-bom-type-2

Proxll bom type 2 er montert langs Ringveg vest

Sandeide-Liavatnet

Byggetrinn 2 omfatter strekningen Sandeide – Liavatnet med blant annet tunnelene Knappestad og Lyderhorn. Bommene bidrar til økt sikkerhet langs veien og spesielt i forbindelse med tunnelene da det er viktig å få stengt disse raskt ved for eksempel ulykker og brann.

Fokus på tunnelsikkerhet

Knappestadtunnelen har et svært avansert sikkerhets- og styringssystem. Bommene sammen med skilter er en del av en forhåndsprogrammert skiltplan som aktiveres av Veitrafikksentralen (VTS). Planen omfatter blant annet stenging av tunnel, omkjøring og 2-veistrafikk i ett løp.

Syrefaste bommer

Bommene i leveransen er av typen Proxll type 2 og utmerker seg med en svært solid utførelse i 4 mm varmgalvanisert og pulverlakkert stål, noe som gjør bommene ekstremt solide. Bommene har også minimalt med slitedeler noe som gir lavere vedlikeholdskostnader.

—Proxll var tidlig ute og lenge enerådende på levering av bommer i syrefast stål, noe som gjør at vi har god erfaring og kompetanse på området, sier Morten Aag, prosjektleder hos Proxll. Foruten høy kvalitet er vår store fordel at vi i samarbeid med vår produsent kan levere spesialløsninger til kunden. Et eksempel på dette er Bjørvikatunnelen i Oslo hvor det ble utviklet et 2-sidig spesialskilt på bomarmen samt bomarmer for lav takhøyde i tunnelen.

 

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies