Gå til innhod
  • 11. june 2012

Proxll i ladesamarbeid med Mitsubishi

Mitsubishi som nylig leverte sin elbil nummer tusen i Norge, innleder samarbeid med Proxll om hjemmeladere.

– Vi ønsker å ha et aktivt samarbeid med de sentrale bilmerkene i forbindelse medvårt konsept for hjemmelading. Elbiler krever mer planlegging sidenbruksmønsteret er annerledes og lading er del av konseptet og det er heltutslagsgivende at anlegget er forskriftsmessig og trygt installert ogkontrollert at det er i orden, slik at sikkerheten er ivaretatt, sierproduktsjef Kristian Winje i Proxll.

– Winje sier videre at det å installere en hjemmelader er enklet. Takket være energonomisk design, og IP-klassifisering kan laderen monteres utvendig ellerinne i de minste garasjer. Så lenge laderen er montert av en Proxll-montør kanman være trygg på at dette er gjort forskriftsmessig.

– Avtalen med Mitsubishi går ut på åsamarbeide med forhandlerne og posisjonere hjemmeladekonseptet som enverdiøkende tjeneste. Vi ønsker å øke kunnskapen i alle ledd slik atbilforhandlerne kan rettlede kundene i valg av kjøretøy og fokusere på helhetog sikkerhet, konkluderer Winje.

På Eliaden ønsker Proxll å profilere og viseladekonseptet sitt for interesserte.

Ønsker du mer informasjon om Proxlls ladekonsept for elbiler, ta kontakt med Rune Langeteig på rune.langeteig@proxll.no

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies