Gå til innhod
  • 20. march 2014

Proxll leverer kabelsko til pionerprosjekt på havbunnen

Proxll har nylig gjennomført levering av 115 jordingskabler med spesialproduserte rørkabelsko til Aker Subsea for Statoil og pionerprosjektet Åsgard compression. Åsgard subsea gas compression blir ferdigstilt i 2015 som det første i verden av sitt slag. Teknologien er fra Statoils side et av de viktigste virkemidlene for å levere volumer fra allerede eksisterende felt på den norske sokkelen. Det naturlige trykket i Midgard og Mikkel vil over tid bli for lavt til å opprettholde en stabil og høy produksjonsprofil fra Åsgard B-plattformen i Norskehavet. For å kompensere for denne reduksjonen vil Statoil installere kompressorer på havbunnen for å øke trykket. Brønnstrømmen vil bli ført inn i felles rør til Åsgard B.
– Kompetansen og erfaringen som prosjektavdelingen vår sitter på når det gjelder produksjon og sølvlodding har i denne sammenhengen vært veldig viktig, sier Gunner Gripp, produkt- og markedssjef for Klauke hos Proxll.
– Kablene er laget ut fra kundens spesifikasjoner og behov for syrefaste kabelsko. Bruksområdet; katodisk og elektrisk jording i korrosjonsutsatte miljøer, i forbindelse med trafoer og høyspent -utstyr krever særskilte egenskaper. Klauke er spesialist på syrefaste kabelsko, og kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon ovenfor kunden. Resten av løsningen er produsert og ferdigstilt i prosjektavdelingen hos Proxll. Vi synes det er veldig spennende å bidra til dette banebrytende prosjektet, avslutter Gripp.

Mikael Sandøy, Odd Einar Svendsen og Gunnar Gripp hos Proxll.

Mikael Sandøy, Odd Einar Svendsen og Gunnar Gripp hos Proxll.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies