Gå til innhod
  • 27. november 2008

Proxll leverer LED-lys nr. 20 000!

led_20Proxll leverer nå nødlysarmatur nr. 20 000 basert på LED-teknologi. Markedet for nødlysarmaturer består i 2008 av nærmere 20 prosent LED og vel 80 prosent tradisjonelle rørarmaturer. Proxll har en markedsandel på ca. 25 prosent av LED-markedet i Norge.

Proxll har vært en av pionerene i dette markedet og leverer i disse dager nødlys nr. 20 000, basert på LED-teknologi.

“LED-lys er bra for miljøet og er mer kostnadsgunstige enn vanlige lysarmaturer”, sier Tom Kjetil Jahrmann, direktør for Proxll Sikkerhet. Jahrmann forteller at investeringene ved kjøp av LED-armaturer er noe høyere enn ved anskaffelse av vanlige lysarmaturer, men at driftskostnadene er betydelig mindre. “Dette gjør LED-lys til det beste alternativet ved anskaffelse av lyskilder”, fortsetter han. Besparelsen består av lavere energiutgifter, skifte av lyskilde og behovet for vedlikehold.

Av enkeltstående prosjekter har Proxll levert nærmere 800 LED-armaturer til Høgskolen i Oslo. Proxll ser også at det i enkelte kommuner er stor bevissthet rundt det å benytte seg av energieffektive løsninger. “Bare i Alta kommune er det installert godt over 500 LED-armaturer”, kommenterer Jahrmann.

Ved å bruke LED-armaturer sparer man miljøet for lyrør- og batteriavfall samt kostnader og utslipp i forbindelse med frakt. “Våre investerings- og kostnadsanalyser viser at det er mulig å spare ca. 100 000 kroner over en femårsperiode ved å investere i 100 LED-armaturer sammenlignet med 100 armaturer med tradisjonelle 8W lysrør. “Vi bistår gjerne med konkrete analyser for å dokumentere våre påstander”, avslutter Jahrmann.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies