Gå til innhod
  • 07. march 2014

Regelverk

Følgende regelverk gjelder ved overvåking:

  • Meldeplikt til datatilsynet på eget skjema innen 30 dager før oppstart.
  • Gjelder overvåking med eller uten opptak. Meldeplikten gjelder ikke for rent privat formål som f.eks overvåking av privat eiendom, hus osv.
  • Varsling om at området kameraovervåkes skal skje med merke eller skilt.
  • Maksimum lagringstid er 7 dager. Opptak kan lagres i 30 dager ved kriminelle bevis og ved at opptaket sannsynlig leveres til politiet. Opptak fra bank- og postlokaler kan oppbevares i 90 dager.
  • Dersom overvåkingen går ut over egen sone skal man ikke kunne gjenkjenne personer eller bilskilt.
  • Kameraovervåking med lyd er ikke lovlig.
  • Det er eier av anlegget som har det fulle ansvaret for at regelverket blir fulgt.
  • Meldeplikten må fornyes etter tre år.

 

merkeskilt-kameraovervåket-område

Et kameraovervåket område skal tydelig merkes

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies