Gå til innhod
  • 24. april 2014

Revidert VTEK10 med hensyn til valg av nødlys- /ledesystem

VTEK10 er revidert i april 2014, med en ny tekst for valg av og prekvalifisert løsning for nødlys- /ledesystem.

Det har tidligere kun vært NS 3926 som har stått som prekvalifisert løsning under punkt 11.12, men dette er nå endret, så det vil være enklere å velge en løsning som gir god nok sikkerhet.

Utdrag fra VTEK10 med de viktigste endringene:

«God merking av fluktveier og utganger til rømningsveier og god belysning og merking i rømningsveiene, vil redusere den nødvendige rømningstiden.»

«Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.»

«Størrelse på brannceller og persontall skal legges til grunn for valg av type ledesystem.»

«Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem.»

«Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, og krav om at rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen. For prosjektering og utførelse av nødbelysning vises til NS-EN 1838 Anvendt belysning – Nødbelysning.»

«Ved prosjektering av byggverk der arbeidsplassforskriften gjelder, bør kravene i de to forskriftene ses i sammenheng. Ledesystem og nødbelysning bør prosjekteres slik at disse installasjonene samlet sett gir de beste forutsetningene for rask og effektiv rømning.»

Dette betyr at alle bygg hvor det er ansatte og dermed Arbeidsplassforskriften er gjeldende, skal ha nødlys for å gi tilstrekkelig belysning. Etterlysende ledelinjer kan brukes i tillegg for å øke sikkerheten ytterligere.

 

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies