Vi leverer og installerer tellere, samt foretar komplette analyser på de innsamlede dataene. Proxll foretar flere ulike typer trafikktellinger som gir grunnlag for eventuell tiltak i trafikkavviklingen.

Vi kombinerer lang erfaring med fremtidsrettede løsninger

Våre kunder er blant annet Oslo kommune, Drammen kommune, Statens vegvesen, konsulenter, borettslag og private.
Proxll har siden 2006 hatt funksjonskontrakt med Oslo kommune på trafikktellinger.