Gå til innhod
  • 29. june 2016

Sentraliserte systemer

I sentraliserte adresserbare anlegg  gjennomfører sentralen automatisk de periodiske testene som er pålagt i henhold til kravene for et nødlysanlegg. Dette gjør at vedlikeholdskostnadene i en nødlysinstallasjon minimaliseres. Det benyttes en sentral batteribank på ett sted i installasjonen og for installatøren vil også jobben med installasjon være enklere da det kun er behov for en nettkabel til armaturene for kommunikasjon og strømtilførsel.

Grafisk fremstilling

Sentralene kan kobles til PC for grafisk fremstilling av bygget og armaturenes plassering. Dette gir en meget god oversikt og kontroll over anlegget og bidrar også til å redusere driftskostnadene.

Flere muligheter for oppbygning av et system

Skissen under viser forskjellige muligheter for oppbygning av et nødlyssystem. Armaturene kan kobles direkte til hovedsentralen eller til ulike typer undersentraler, som igjen kommuniserer med hovedsentralen. Det finnes undersentraler både med og uten batterier, noe som gir muligheten til å bygge opp et system med enten flere mindre batteribanker eller en stor.

Spenningsvakter kan også kobles direkte til sentralen eller via I/O-moduler som kommuniserer med sentralen.

systemskisse-nodlys

Eksempel på ulike oppbygninger av et system

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies