Gå til innhod
  • 12. january 2015

Sporvekselvarme på Høvik stasjon

Proxll installerer sporvekselvarme for Caverion på Høvik stasjon. Ny stasjon åpnes 2. kvartal 2015.

– Proxll leverer fem styreskap med tilhørende trafoskap og vekselvarme for 10 veksler og to sporsperrer. I tillegg til kontrakt på Høvik har Proxll også utført installasjon av sporvekselvarme for tre veksler på Stabekk stasjon med rehabilitering av tilhørende skap. Kontrakten utføres som underentreprise til Caverion som har elektroentreprisen på anlegget. Anleggene leveres i henhold til Jernbaneverkets spesifikasjoner med Proxlls «System 94» som grunnlag for løsningen. Det byr ofte på utfordringer med lokale variasjoner i montasjemetoder og utstyrsvalg blant regionene, sier installatør Michael Harding i Proxlls prosjektavdeling. Proxll har vist stor fleksibilitet på et anlegg med mange parallelle entrepriser. På tre uker har Proxll strukket ca 8000 m kabel og komplettert alle 13 veksler med tilhørende skap.

nytt-styreskap-sporvekselvarme

Installatør Michael Harding fra Proxll med nytt styreskap til sporvekselvarme på Høvik stasjon

«System 94» er et system for sporvekselvarme, styringen baserer seg på et PLS-program som tar hensyn til temperatur og nedbør, for styring av varmeelementene. «System 94» reduserer energiforbruket med inntil 75 prosent samtidig som det opprettholder sportilgjengeligheten.
Arbeidet som har pågått siden mai 2014, omfatter i tillegg til ny stasjon på Høvik, også Blommenholm og Stabekk stasjoner. Arbeidet som skulle vært ferdig i desember 2014, er utsatt til andre kvartal 2015. Hovedårsaken til forsinkelsen skyldes leveransen av signal- og sikringsanlegget. Strekninger på Drammensbanen, Askerbanen og Arendalsbanen er blant de første i Norge hvor signalsystem basert på akseltelling brukes.

system-94-høvik-stasjon

Proxlls System 94 installert på Høvik stasjon.

Alle øvrige arbeider med stasjonen og de jernbanetekniske anleggene går etter planen, og det vil kun gjenstå noen planlagte etterarbeider og istandsetting av utearealer ved Høvik og Stabekk i 2015, opplyser Jernbaneverket.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies