Gå til innhod
  • 10. august 2010

Sporvekselvarme skal bedre togfremføringen vinterstid

Proxll AS skal levere sporvekselvarme til Jernbaneverket, som en del av et omfattende program for oppdatering av infrastrukturen for jernbanen gjennom Oslo. Kontrakten har en verdi på ca. 25 millioner kroner.

Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
Per H. Christensen, Proxll og Bjørn Hillestad, Jernbaneverket, signerer kontrakten

Prosjektet er en del av hovedprosjektet “Fornyelse Etterstad – Lysaker”. Det ledes av Jernbaneverket på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og er en del av de tiltak som raskest mulig skal bedre togframføringen.

– Prosjektet vil øke punktligheten på en belastet strekning, så de samfunnsmessige konsekvensene av en oppgradering på denne strekningen er store. Vi har alle vinterens erfaringer i friskt minne. Økt bruk av sporvekselvarme vil bidra kraftig til å redusere forsinkelser for passasjerer og gods. Etter en tøff anbudsrunde falt valget på Proxlls tilbud, sier prosjektansvarlig for Fornyelse Etterstad – Lysaker, Bjørn Hillestad i Jernbaneverket.

– Vi er veldig glade for å ha fått denne store og viktige kontrakten. Den er sammensatt av flere forskjellige komponenter som skal sikre bedre og mer pålitelig togavvikling i vinterhalvåret. Proxll har levert sporvekselsvarme på andre sentrale jernbanestrekninger i Norge gjennom mange år, sier avdelingsdirektør Per Holmen Christensen i Proxll. Løsningene vi leverer er en del av vårt sortiment til samferdselsektoren som er utviklet for å gi sikker stabil drift samtidig som energiforbruket er redusert til et minimum.

Arbeidet med montering starter umiddelbart og totalt skal nærmere 100.000 meter kabel legges til varmeelementer i 129 sporvekslere. I tillegg skal hver sporveksel være opplyst med en egen lysmast.

PLS styring av systemene skal sikre effektiv drift med lavest mulig forbruk av strøm.

Last ned pressemeldingen

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies