Gå til innhod
  • 14. november 2008

Stor trafikklyskontrakt for Proxll

Statens Vegvesen har gitt Proxll AS en kontrakt på alt vedlikehold og utbygging av signalanlegg i Stor-Oslo. Dette omfatter 150 signalanlegg i Oslo, Asker, Bærum, Ski og Romerike. Kontrakten omfatter også utbyggingen rundt Operaen, Bjørvika-området og Carl Berners plass i tillegg til øvrige prosjekt som medfører at i overkant av 20 nye anlegg vil bli installert i kontraktsperioden som er fem år

-Dette er en viktig kontrakt for Proxll som sikrer god arbeidsmengde fremover, sier avdelingsdirektør Per H. Christensen som mener kunden har lagt stor vekt på kvalitet samt løsninger som gir lavest mulige driftskostnader over tid.

-Vi har blant annet lagt vekt på stabil drift med lav feilprosent og rask respons ved feildetektering for å få mest mulig effektiv trafikkavvikling, sier prosjektansvarlig Pawel Gajowniczek hos Statens Vegvesen.

Produkt_trafikklys_signalanlegg– Undersøkelser som Vegvesenet har foretatt viser at 50 prosent av alle ulykker skjer mens anleggene er ute av drift, derfor blir responstiden når slike situasjoner oppstår viktig for trafikksikkerheten, avslutter Gajowniczek.
Statens Vegvesen Stor Oslo distrikt har ansvaret for alle Europa- og riksveier i Stor Oslo. Kontrakten har en ramme på ca. 92 millioner kroner over fem år med opsjon på ett år og ytterligere ca. 18 millioner kroner.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:
Per H. Christensen, Direktør Proxll AS Industri & Samferdsel, mobil: 932 16 205
Pawel Gajowniczek, prosjektansvarlig Statens Vegvesen, mobil: 911 77 855

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies