Gå til innhod
  • 21. december 2015

Togvarme gir ENØK-gevinst

Proxll AS har levert togvarmeanlegg til Jernbaneverket og Bodø stasjon. Anlegget gir strømtilførsel til togsett uten behov for tilkobling til kjørestrøm eller diesellokomotiv som må holdes i gang, noe som gir store økonomiske og miljømessige besparelser.

 

togvarme-bodo-stasjon

Proxll har levert togvarmeanlegg til Bodø stasjon

Ramme på 10 millioner

16. desember åpnet det nye togvarmeanlegget på Bodø stasjon. Anlegget består av seks nye togvarmeposter, hvor fire er på 1000 V og to er på 400 V. I tillegg er det levert en togvarmekiosk som styrer hele anlegget. Leveransen består også av en 400 V togvarmepost til Rognan stasjon. Proxll har gjennomført arbeidet i nært samarbeid med NRC Rail, som er underentreprenør på prosjektet. Til sammen har prosjektet en ramme på ca. 10 millioner kroner.

 

Økt kapasitet og besparelser

Togvarme bodø_skap

Styreskap til togvarmeanlegg

Parkerte togsett kan av ulike årsaker ha behov for strømtilførsel. Passasjervogner skal varmes opp før de starter på ruten og godsvogner med kjøling trenger strøm for at godset skal holde riktig temperatur. Ved utføring av service vil det også være behov for strømtilførsel. Stasjoner uten togvarmeanlegg må koble togsettene til kjørestrøm. Kjørestrøm er en foredlet strøm som er dyrere og mindre tilgjengelig enn generell strøm. For stasjonene som heller ikke har dette, slik som i Bodø og Rognan, må diesellokomotiv kobles på for å produsere strøm til togsettet.

Der hvor togene tidligere måtte kjøres ut fra depot før oppstart kan togene med togvarmeanlegg parkeres i riktig posisjon med en gang og dermed få raskere oppstart, noe som bidrar til økt kapasitet. Etablering av togvarmeanlegg vil dermed gi store besparelser både med hensyn til økonomi og miljø og samtidig gi økt kapasitet på grunn av økt tilgjengelighet.

Torstein Fossum, prosjektleder for prosjekter Nord i Jernbaneverket forklarer at de eksisterende togvarmeanleggene er utdatert og ikke har kapasitet til de nye togsettene. «Det er viktig for Jernbaneverket at vi så godt vi kan tilfredsstiller de ønsker og krav som våre kunder har. Gjennom en slik installasjon vil vi tilby våre kunder et system som også dekker fremtidige behov», avslutter Fossum.

Proxll har tidligere levert togvarmeanlegg til stasjonene i Drammen og Kongsberg.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies