Gå til innhod
 • 21. february 2014

Trafikktelling

Trafikktelling

Trafikkvolum er et viktig parameter i arbeidet med trafikksikkerhet og trafikkavvikling.
I dette arbeidet er det viktig med god kjennskap til mengde, sammensetning og fordeling av trafikk. Proxll foretar flere typer trafikktellinger, som gir grunnlag for eventuelle tiltak i forhold til trafikkavviklingen.

Proxll leverer tjenester og installerer både midlertidige og permanente tellepunkter for alle typer trafikk – kjøretøy, syklister og fotgjengere.

I 2006 ble det utført 90 tellinger. De siste årene har vi utført ca. 500 maskinelle tellinger pr. år. I tillegg kommer manuelt utførte tellinger. Tellingene er utført for Oslo kommune, Drammen kommune, Statens vegvesen, konsulenter, borettslag og private. Vi har siden 2006 hatt funksjonskontrakt med Oslo Kommune på trafikktellinger.

Vi legger vekt på: Nøyaktighet – Fleksibilitet – Lang levetid – Enkel bruk – Kostnadsbesparelser for våre kunder.

 

Radartelling

Radar for telling av kjøretøy

Utstyr for telling av kjøretøy

Telleapparatene viser data som: hastighet, luke-tid, lengdeklasser, mengde og 85% fraktilen. Innhenting av data fra apparatene kan utføres på forskjellige måter – manuelt, via modem, bluetooth eller via internett. Dataene kan vises i tabelloppsett eller presenteres som grafikk. Vi kan også tilby dynamisk presentasjon av telleresultater via internett på kundens hjemmeside.

 • Fast oppkoblede apparater for induktive sløyfer, montert i skap langs veien. Sløyfene er frest ned i kjørebanen. Apparatene registrerer trafikk i opptil 4 kjørefelt og klassifiserer kjøretøyene i lengdegrupper samt måler fart.
 • Radarer brukes for kortvarige og kontinuerlige målinger. Disse monteres opp på stolper, lystmaster, skap eller eventuelt flyttbare fundamenter. Radarer kan brukes på både småveier og motorveier, og trafikken registreres i opptil 10 samtidige felter.
 • Apparater med trykk/luftslanger. Disse er beregnet for kortvarige målinger og festes til veibane.


I tillegg til å levere telleutstyr til faste installasjoner, kan Proxll ta oppdrag i form av midlertidige periodiske trafikktellinger.

 

Sykkelteller

Utstyr for sykkeltelling

Telleapparatene viser data som: hastighet, mengde og tid. Innhenting av data fra apparatene kan utføres på forskjellige måter – manuelt, via modem, bluetooth eller via internett. Dataene kan vises i tabelloppsett eller presenteres som grafikk. Vi kan også tilby dynamisk presentasjon av telleresultater via internett på kundens hjemmeside.

 • Telleapparater med detektorsløyfer for faste langvarige målinger.
 • Radarer for kortvarige eller faste tellepunkter.
 • 3D kameraer.
 • Telleapparater med trykk/luftslanger. Disse er beregnet for kortvarige målinger og festes til veibane.
 • Sykkeltavler i forskjellige utførelser som kan tilkobles detektorsløyfer, radarer og 3D kamera.

 

Sykkel og fotgjengertelling

Kombinert sykkeltelling og fotgjengertelling

Utstyr for kombinert sykkel og fotgjengertelling

Telleapparatene viser antall fotgjengere og sykler i hver retning. Innhenting av data fra apparatene kan utføres på forskjellige måter – manuelt, via modem, bluetooth eller via internett. Dataene kan vises i tabelloppsett eller presenteres som grafikk. Vi kan også tilby dynamisk presentasjon av telleresultater via internett på kundens hjemmeside.

 • Søyle med innebygget infrarød sensor kombinert med sløyfer for sykkeldeteksjonen. Telleren registrerer fotgjenger og sykkel hver for seg.
 • 3D kameraer.

 

Fotgjengertelling

Periodisk telling av fotgjengere

Utstyr for fotgjengertelling


Telleapparatene viser mengde og tid. Innhenting av data fra apparatene kan utføres på forskjellige måter – manuelt, via modem, bluetooth eller via internett. Dataene kan vises i tabelloppsett eller presenteres som grafikk. Vi kan også tilby dynamisk presentasjon av telleresultater via internett på kundens hjemmeside.

 • Pyro sensor med infrarød stråle.
 • 3D kameraer.

 

Solcellepanel

Miljøvennlige løsninger med lavt strømtrekk og mulighet for bruk av solcellepanel

Miljøvennlige løsninger

Proxll leverer utstyr som trekker lite strøm. De fleste anleggene kan drives med solcellepanel, og vi har levert mange permanente telleanlegg som kun driftes av solcellepanel. Et annet alternativ til fremføring av strøm til anleggene er bruk av innebygget batteri som varer i opptil 5 år.

Proxll kan også levere manuelle tellinger utført med personer, eller med video.

 

Eksempel på datafil

Datafil telling

Eksempel på datafil for telledata

 

 

 

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies