Gå til innhod
  • 29. june 2016

Velg riktig løsning

Ved valg av armatur og system er det i hovedsak to ting man bør ta hensyn til:

  • Antall armaturer
  • Vedlikehold

 

I mindre bygg kan det være tilstrekkelig med standard- eller selvtestarmaturer mens det i større bygg med flere armaturer vil være hensiktsmessig med et sentralisert eller desentralisert system. Hvor mye man er villig til å investere i et nytt nødlyssystem, vil normalt gjenspeile seg i hvor store vedlikeholdskostnader man får i etterkant.

Les mer om krav av vedlikehold av nødlys.

oversikt-nodlys-valg

Oversikt over ulike valg av løsning

Desentraliserte systemer:

  • stor grad av lokal sikkerhet
  • enkelt å gjøre endringer i anlegget
  • enkle testrutiner med selvtest/adresserbare armaturer

 

Sentraliserte systemer:

  • enkelt batteriskifte
  • bedre lysutbytte i nøddrift
  • kan brukes i både kalde og varme rom
  • enkle testrutinger ved adresserte anlegg

 

Ønsker du hjelp til å finne riktig løsning for ditt bygg? Send oss gjerne en e-post eller kontakt en av våre medarbeidere.

Tilbake til toppen Privacy policy and cookies