Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VarmeanleggLaderådgivning

Vi er en uavhengig tjenesteleverandør for private aktører som vurderer eller planlegger etablering av ladeinfrastruktur. Vi bistår med rådgivning av ladeanlegg for biler, lastebiler, busser og ferger. Vi bistår også med rådgivning av ladeanlegg for anleggsmaskiner, og anlegg som kan kombineres med sol og batteribank for energioptimalisering. Vi er spesielt opptatt av å møte kundens spesifikke behov. Snakk med oss i dag, vi har en løsning for deg!

Vi bistår med:

  • Rådgivning ladeinfrastruktur
  • Faglig sparringspartner
  • Anbefaling leverandør av ladestasjoner
  • Anbefaling leverandør av baksystem og betalingstjeneste
  • Rådgivning finansieringsløsninger
  • Prosjektkoordinering av prosjektdeltakere
  • Oppsett og partssamarbeid for driftsperioden

 

Kunden inngår innkjøps- og serviceavtaler med leverandører på hardware og software, installasjon og vedlikehold. Som tjenesteleverandør inngår kunde overordnet avtale med Proxll på kjøp av tjenester, avklaring av oppdrag og omfang. Vi er en uavhengig aktør i markedet uten eksklusivitetsavtaler med leverandører.

Vi hjelper kunden med å treffe riktig beslutning på valg av installasjonspartner, hardware, software, logistikk og servicepartnere.

Vi har over 10 års erfaring i lademarkedet med gjennombrudd da trafikketaten i Oslo kommune etablerte 150 ladestasjoner for elbiler i 2010. Alle levert av Proxll. Vi har siden levert ladeløsninger i hele Norge i et raskt voksende marked. Samferdselsbildet blir grønnere for hver dag, og Proxll bidrar med høy kompetanse og erfaring i det grønne skiftet.

Snakk med oss om laderådgivning

Joakim Opsahl
Konsulent
913 94 694
joakim@proxll.no