BOMLØSNINGER

TRAFIKKTELLING

BRANNSIKKERHET

Vi er spesialister på utvikling, implementering og drift av grønn teknologi.

Med 108 års erfaring, skaper vi lønnsomhet med forenklede løsninger for solid drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur i hele Norden.

Bomløsninger

Bommer og barriereløsninger er viktige hjelpemidler for å styre trafikk og begrense ferdsel. Vi har lang erfaring med veibommer, spesialbommer og barriereløsninger.

Enten du er ute etter enkeltstående bom, en spesiell bomløsning eller større bom- og barrieresystemer, hjelper vi i Proxll deg!

Vi integrerer nødetatenes systemer, diverse adgangssystemer og videoovervåking (også med skiltgjenkjenning) i våre løsninger.

Våre kundeorienterte spesialister kartlegger dine behov og skreddersyr en komplett løsning på bakgrunn av disse.

kontakt oss for info

Trafikktelling

Trafikkvolum og mønster er viktige parametre i arbeidet med trafikksikkerhet og trafikkavvikling, og er et verdifullt verktøy for kartlegging av trafikk og ferdsel i havn og marina.

I dette arbeidet er det viktig med god kjennskap til mengde, sammensetning og fordeling av trafikk. Vi i Proxll har erfaring med flere typer trafikktellinger, som gir grunnlag for eventuelle tiltak i forhold til trafikkavviklingen.

Vi hjelper deg med både midlertidige og permanente tellepunkter for alle typer trafikk – kjøretøy, syklister og fotgjengere.

Vi leverer kamera (uten video), radar og sløyfebaserte tellepunkter.

kontakt oss for info

Brannsikring

For trygg ferdsel i havneområder er brannsikring essensielt for å beskytte liv og eiendom. Vi i Proxll leverer brannalarmsystemer fra Schrack Seconet.

Teknologien innen brannalarmsystemer er stadig under utvikling. I samarbeid med Schrack Seconet, ledende spesialist innen teknisk brannkontroll, leverer vi solid teknologi og stabile sikkerhetsløsninger for brannsikring.

Brannalarmsystemet fra Schrack Seconet er et fleksibelt og allsidig system, som kan skaleres opp og ned ut ifra dine behov. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om brannsikring!

kontakt oss for info

Proxll Samferdsel

Telefon: 22 08 81 00
E-post: tilbud@proxll.no