Hva er nødlys?

Betegnelsen nødlys benyttes for alle typer lys med alternativ strømkilde som tenner ved nettutfall.
Det finnes ulike typer nødlys:

Markeringslys:

Markeringslys er en permanent lyskilde som belyses eller gjennomlyser parkeringsskilt. Dette skal alltid være tent og synlig uansett hvor man befinner seg i rømningsveien.

Ledelys:

Ledelys er nødlys som tenner automatisk ved nettutfall og som gir tilstrekkelig lys for og i rømningsveien.

Antipanikklys:

Antipanikklys er nødlys for bruk i større åpne arealer med udefinerte rømningsveier.

Større sentraliserte systemer eller enkeltstående armaturer

Vi leverer både større sentraliserte systemer og desentraliserte/enkeltstående armaturer. Med sentraliserte adresserbare anlegg minimaliseres vedlikeholdskostnadene. Sentralen gjennomfører automatisk pålagte periodiske tester, og det benyttes en sentral batteribank på ett sted i installasjonen. Vi leverer også desentraliserte systemer der nødlysenhetene opererer som enkeltstående enheter med individuell nødlyselektronikk og eget batteri. Krever noe høyere vedlikeholdskostnader, da service og vedlikehold må utøves på flere enheter fremfor på en sentral enhet.

   • Sentraliserte systemer
   • Desentraliserte systemer
   • Selvtest- og standardarmaturer
   • Skreddersydde, komplette løsninger
   • ”Alt i esken”
   • Alle piktogrammer følger med
   • Kan brukes både som enkel- og dobbeltsidig
   • Kan monteres i tak eller på vegg uten ekstra braketter
   • LED med lang levetid og høyt lysutbytte
   • Enkel programmering og vedlikehold
   • 5 års garanti

Nødlys i næringsbygg

Det er klare retningslinjer og normer for hva man som minimum skal ha av nødlys i bygg (NS EN 1838, NEK EN 50172, TEK10). Utover dette er det viktig å tilpasse løsningen det aktuelle bygget for å få god sikkerhet i en eventuelt nødsituasjon. Det er også viktig å vurdere løsningen opp mot livstidskostnader, som bl.a. innebærer investerings- og vedlikeholdskostnader. Det er ofte en sammenheng mellom førstegangs investering og kostnad over tid, hvor det som regel viser seg at det er lønnsomt å ta en større investering i et bedre system for nødlys for å spare kostnader over tid. Proxll har mye erfaring med dette og kan dermed være en god støttespiller i både valg av system og levering av riktige produkter.

Nødlys i boligbygg

I vanlige boliger og leiligheter er det normalt ikke krav om nødlys. Unntaket er eldrehjem og omsorgsboliger eller der hvor beboerne ikke kommer ut ved egen hjelp (assistert rømning). Det vil også normalt være et behov i trappeoppganger eller felleslokaler i tilknytning til leiligheter. Det er også viktig å huske på nødlys utenfor rømningsveier til det fri og frem til sikkert sted. Er du usikker på hva slags løsning for nødlys, hjelper vi deg med valget.

Nødlys i industri

Det er samme krav til nødlys i industrien som i næringsbygg, men vil i mange tilfeller være behov for spesielle løsninger med høy IP-grad, lyskastere for store åpne områder og ekstra belysning i høyrisikoområder. Proxll har meget gode løsninger for dette, som både gir økonomiske og miljømessige fordeler. Vi har fokus på robuste løsninger som varer. Nødlys er en viktig faktor i sikkerhet på industriområder og vi har lang erfaring med å spesialtilpasse disse løsningene.