Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VarmeanleggTrafikktelling og trafikkanalyse

Adferdsmønstre i trafikken er i stor endring. Proxll bistår med trafikktelling og trafikkanalyse for informert trafikkhåndtering. I samarbeid med Viscando bruker vi det unike systemet "OTUS 3D" for garantert treffsikker trafikkmåling. I arbeidet med trafikksikkerhet og trafikkavvikling er kartlegging og analyse av trafikkvolum en viktig parameter. I dette arbeidet er det viktig med god kunnskap om trafikkmengde, sammensetning og fordeling av trafikk. Utover Otus 3D, leverer vi også telletjenester basert på video, radar og sløyfer.

Vi gjennomfører trafikktelling- og analyse av alle typer trafikanter:

  • Kjøretøy
  • Syklister
  • Fotgjengere

 

Vi kombinerer lang erfaring med fremtidsrettede løsninger. Tradisjonell trafikktelling krever store kostnader knyttet til vegstegning og vegarbeid. Med systemet til OUTS 3D kan vi telle alle typer trafikanter og adferdsmønstre til en brøkdel av kostnaden. Systemet krever kun tilkobling til strøm og stolpe. Vi leverer og installerer systemet som ved hjelp av 3D og AI-teknologi gir et komplett oversiktsbilde av trafikken i det spesifikke området.

Vi har over 15 års erfaring med målinger av trafikanters bevegelsesmønstre i trafikken. Vi innhenter og analyserer data, og lager rapporter til kunde for tiltak i trafikkavviklingen. Våre kunder er gjerne kommuner rundt omkring i Norge som ønsker å kartlegge når på døgnet det er mest trafikk for å sikre god og trygg trafikkflyt. Vi bistår også private aktører som Oslo kommune, Statens vegvesen, konsulenter, entreprenører og borettslag med trafikktelling og trafikkanalyse. Snakk med oss i dag, vi skreddersyr pakker tilpasset ditt behov!

Snakk med oss om trafikktelling og trafikkanalyse

Jan-Erik Kristiansen
Prosjektleder
418 57 888
jek@proxll.no

Anita Rynes
Prosjektkoordinator
928 95 080
anita.rynes@proxll.no

Joakim Johansen
Servicetekniker
413 44 504
joakim.johansen@proxll.no