Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AnleggAnlegg og HSV

Med avdelingen Anlegg kan Proxll tilby en enda større bredde og robusthet i prosjektutførelsen

Selskapet er rigget til å ta et utvidet ansvar underveis i prosjekter og i tilbudsfasen.

Waage Anlegg & Sikkerhet AS

Våre ansatte kommer fra Waage Anlegg & Sikkerhet AS, som leverer bygg- og anleggsleverandørtjenester, inkludert hovedsikkerhetsvakt, og kan vise til en sterk referanseliste.

Flere av de nyansatte har tidligere blitt benyttet som underleverandører av Proxll i prosjekter, senest i arbeid med Nordlandsbanen.

Denne kompetansen vil nå komme våre kunder til gode.

Kompetanse og tjenester vi kan tilby:

  • Hovedsikkerhetsvakt bane
  • Leder for elsikkerhet bane
  • Signalgiver bane
  • Skinne-/vei-operatør
  • Graving
  • Føringsveier
  • Grunnarbeid
  • Prosjektbistand

 

Snakk med oss om grunnarbeid og hovedsikkerhetsvakt

Krister Five Waage
Prosjektleder
947 93 002
Krister.five.waage@proxll.no