Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Proxll i sterk utvikling

Gode resultater i 2021

Proxll AS legger i disse dager frem årsrapporten som viser et betydelig overskudd, og med en omsetningsvekst på 33% i 2021. De foregående årene har vært preget av omstilling av virksomheten og organisasjonen. Dette arbeidet synliggjøres nå i form av vekst og sterkt bedret lønnsomhet. Selskapet har lyktes godt i anbudsarbeidet og kan vise til en voksende ordrereserve de neste 2-3 årene. Markedsutsiktene tegner for markant videre vekst med mange spennende prosjekter i oppstart i samferdsel og industri.

Større prosjekter

ERTMS-prosjektet til Bane Nor er i full gang, og på Nordlandsbanen har Proxll fått ansvaret fra Bane Nor for oppgradering av sporvekselvarme og styring, samt tilstøtende hjelpekraftarbeid og grunnarbeid. Avslutningen i nord overlappes av igangkjøring av UDK06 prosjektet i Drammen, og ombygging av infrastruktur knyttet til Drammen stasjon, som avsluttes i 2025. I dette Bane NOR prosjektet er Proxll underleverandør til Caverion Norge AS, og skal i tillegg til sporvekselvarme også levere anlegg for nødlys i tunnel, som består av et egenutviklet håndløpersystem med integrert LED-stripe, anvisningsskilt og utgangsmarkering inngår i samme leveranse.

Det forventes at ERTMS-prosjektet vil gi selskapet tilgang til store spennende prosjekter som nå er på anbud.

Gjennom første halvdel av 2022 skal Proxll levere en egenprodusert varmeløsning for luftinntaksfiltre til våre norske fregatter. Tildelingen fra Teknisk Bureau bekrefter selskapets posisjon som en løsningsorientert bedrift som kan kombinere lang ingeniørerfaring med elektrovarmefaget. Vi er stolte av å kunne hjelpe Forsvaret med denne jobben.

Styrket bemanning på anlegg og grunnarbeid

I første kvartal 2022 gjennomførte Proxll overdragelse av innmaten i Waage Anlegg & Sikkerhet AS, og med det etablerte avdeling “Anlegg” som skal gi selskapet en større bredde og robusthet i prosjektutførelsen. De nye ansatte er bane-, bygg- og anleggsleverandører med sterk referanseliste. Proxll vil med dette få et ytterligere løft på aktivitet og omsetning i tiden fremover. Selskapet er nå rigget til å ta et utvidet ansvar for prosjektleveranser innenfor samferdsel og industri.

Great Place to Work

Proxll er stolt av å kunne meddele at selskapet i 2021 ble sertifisert «Great Place to Work». Ansatte i selskapet har gjennomført medarbeiderundersøkelse, og med svært oppløftende resultat. Sertifiseringen er et viktig signal når selskapet går inn i år med vekst.