Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RP-Group overtar nødlysdivisjonen til Proxll AS og etablerer eget datterselskap i Norge

Vi har gleden av å informere våre kunder om overføringen av nødlysvirksomheten fra Proxll AS til RP-Technik Norge AS, med virkning fra 1. mars 2024. Med dette trinnet blir nødlysdivisjonen til Proxll AS, som har drevet og markedsført RP-merkevaren med suksess i Norge siden 2007, en del av det internasjonale og veldrevne RP-konsernet.

Med spillerom for teknologisk innovasjon blir folks sikkerhet tatt på største alvor i Norge. I dag er trådløs teknologi svært akseptert i moderne sikkerhetskonsepter. RP-Group er først ute og har blant annet stor suksess med realisering og videreutvikling av trådløst styrt nødbelysning.

Som betrodde partnere fant RP-Group og Proxll hverandre og bestemte seg for å utvikle en mulighet og strategi, uten å miste tilbudet i det norske markedet. Fra sin lokasjon på Alna i Oslo vil RP-Technik Norge AS utvikle nødlysvirksomheten videre strategisk og operativt, og lede den med suksess inn i fremtiden.

Kontaktpersonene er de samme, og vi kan forsikre om at alle forpliktelser fra eksisterende kontrakter forblir på plass og vil bli fullt ut innfridd.

RP-Technik Norge AS
Alf Bjerckes vei 28
0596 OSLO
NORGE
Telefon +47 40 40 93 00
E-post : firmapost.norge@rp-group.com
www.rp-group.com/no

Org.nr. 932 465 612
Bankdetaljer for RP-Technik Norge AS:

Danske Bank
Kontonr. 84504063258
BIC: DABAN022
IBAN: NO46 8450 4063 258

Proxll ønsker Pål, Elin, Rune og resten av RP-teamet lykke til på den videre reisen med høykvalitets nødlysprodukter !

Kontaktpersoner :

Pål Ellingsen
915 99 778
pal.ellingsen@rp-group.com

Elin K. Ekrem
990 08 876
elin.ekrem@rp-group.com

Rune Asskildt
955 57 702
rune.asskildt@rp-group.com